ابراهيم بن ادريس‏ قمی

ابراهيم بن ادريس‏ قمی

از راویان امام هادی(ع) و از دیدار کنندگان امام مهدی(ع) در عصر غیبت صغرا

ابراهيم بن ادريس قمى ، از ياران امام هادى عليه السلام و از راويان قمى است كه از سوى رجال شناسان شيعه و اهل سنّت ، به راستى و درستى توصيف شده است (ر. ك: رجال الطوسى: ص ۳۸۳ ش ۵۶۳۸ ، رجال البرقى: ص ۵۹ ، قاموس الرجال: ج ۱ ص ۱۵۲ ش ۵۵) .
ابراهيم بن ادريس  مى گويد: امام مهدی عليه السلام را پس از درگذشت امام عسكرى عليه السلام ديدم كه جوانى بالغ و رشيد شده بود و دست و سرش را بوسيدم. (الكافى: ج ۱ ص ۳۳۱ ح ۸، الغيبة ، طوسى: ۲۶۸ ح ۲۳۲، الإرشاد : ج ۲ ص ۳۵۳ ، إعلام الورى: ج ۲ ص ۲۲۰، كشف الغمّة: ج ۳ ص ۲۴۰)