سخنى در باره تاريخ مباهله - صفحه 1

سخنى در باره تاريخ مباهله

سال مباهله

بر پايه اسناد تاريخى متعدّد ، مباهله پيامبر صلى الله عليه و آله با نجرانيان ، پس از هجرت به مدينه رخ داده است . ۱ مشهور مورّخان ، اين رويداد را در سال دهم و برخى در سال نهم ذكر كرده اند و علّامه طباطبايى قدس سره آن را در سال ششم و يا پيش از آن دانسته است. اينك نقل و نقد اقوال :

الف ـ سال ششم هجرى

علّامه طباطبايى، بر اين باور است كه واقعه مباهله از نظر تاريخى، فاصله چندانى با نامه نگارى پيامبر صلى الله عليه و آله به سران كشورها ندارد و چون نامه نگارى در سال ششم بوده ، مباهله نيز در همين سال و يا حتّى پيش تر، روى داده است . ۲ قرينه هاى علّامه

1.گفتنى است كه بيهقى، از نامه نجرانيان به پيامبر صلى الله عليه و آله در مكّه و قبل از هجرت ، گزارشى داده است كه بر فرض صحّت، مخالفتى با وقوع مباهله در مدينه ـ كه مى تواند واقعه اى جداگانه باشد ـ ندارد (ر . ك: سبل الهدى و الرشاد : ج ۶ ص ۴۱۵ ، البداية و النهاية : ج ۵ ص ۶۴) .

2.ر.ك: الميزان فى تفسير القرآن : ج ۳ ص ۴ و ۲۹۳ . گفتنى است كه علّامه طباطبايى رحمه الله در پانوشت (ص ۲۶۳) نيز هر دو قول سال نهم و دهم را خالى از اشكال ندانسته است .

صفحه از 5