سخنی در باره تعداد اذان گویان پیامبر خدا

سخنی در باره تعداد اذان گویان پیامبر خدا

مجموعا چهار نفر به عنوان موذّن پيامبر صلى الله عليه و آله معرّفى شده اند: بلال ، ابن اُمّ مكتوم ، عبد العزيز اَصَم و ابو محذوره .

مجموعا چهار نفر به عنوان موذّن پيامبر صلى الله عليه و آله معرّفى شده اند: بلال ، ابن اُمّ مكتوم ، عبد العزيز اَصَم و ابو محذوره.

علاوه بر اين احاديث ، ابن ابى شيبه ، از عبد الرحمان بن ابى ليلى نقل كرده است كه :

كان عبد اللّه بن زيد الأنصارى مؤذّن النبىّ يشفع الأذان و الإقامة .[۱]عبد اللّه بن زيد انصارى ، مؤذّن پيامبر صلى الله عليه و آله بود و اذان و اقامه را دو تا دو تا مى گفت.

آنچه از مجموع روايات به دست مى آيد ، اين است كه بى ترديد ، مؤذّنِ رسمى پيامبر صلى الله عليه و آله بلال بوده است ؛ ليكن احيانا در غيبت او و حتّى با حضور او ، امّا با فاصله ، برخى افراد ديگر هم در مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله اذان مى گفته اند و اختلاف روايات مى تواند ناظر به زمان هاى مختلف باشد.


[۱] . المصنف، ابن ابی شیبه، ج ۱ ص ۲۳۴ ح ۳.