پرتوى از سیماى قرآن در حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
سال دفاع : 1369

چکیده :

(۳)
پرتوى از سیماى قرآن در حدیث

مرتضى خسروى

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
استاد راهنما: استاد كاظم‏مدیر شانه‏چى
استاد مشاور: ...
۱۳۶۹
۱۲۴ صفحه

این پایان ‏نامه، كه درباره اهمّیت و ارزش قرآن مجید و تأثیر آن در جوامع گذشته و عدم توجّه به اصل آن در جوامع كنونى و نیز تقبیح ظاهرنگرى به قرآن و تأكید بر توجّه و اهمّیت دادن به قرآن، ثواب قرائت و تلاوت قرآن و فهم و شناخت عمیق مفاهیم قرآن با استناد به روایات معصومان‏علیهم السلام است، كه به این وسیله، رابطه قرآن و عترت یا به عبارتى ثقلین را نیز تبیین نموده است. این پایان‏نامه در پنج فصل فراهم آمده است. در فصل اوّل كه به بیان فضایل قرآن اختصاص یافته، مباحثى همچون:برترى قرآن، حرمت قرآن، فضیلت حاملان قرآن، فضیلت نگاه كردن به قرآن، نگهدارى و گوش فرادادن به آن آمده است. در فصل دوم، به مسئله شناخت قرآن از دیدگاه روایات، تفسیر، تأویل و دانش‏هاى بایسته تفسیر، پرداخته شده است. در فصل سوم، درباره‏تقسیم‏بندى قرآن به سوره و آیه و كیفیت نزول سوره‏ها و ترتیب نزول آنها گفتگو شده است. در فصل چهارم، با استناد به دلایلى همچون: حدیث ثَقَلین، ارجاع به قرآن براى حلّ مشكلات احادیث، عرضه احادیث به قرآن، و منطبق بودن قرائت ائمه‏علیهم السلام با مصحف كنونى، عدم تحریف قرآنْ اثبات شده و با ذكر شبهات مدّعیان تحریف، به آنها پاسخ داده شده است. فصل پنجم، به بیان ویژگى‏هاى قرآن و صفاتى كه براى این كتاب برشمرده شده(همچون: هماهنگى و عدم اختلاف، جامعیت، جاودانگى و اعجاز) اختصاص یافته است.

کلیدواژگان :