سخنی در باره مدّت حضور مسلم در کوفه

سخنی در باره مدّت حضور مسلم در کوفه

مدت حضور مسلم در کوفه حدود دو ماه بوده است.

بر پایه گزارش های رسیده ، مسلم علیه السلام ، نیمه ماه رمضان از مکه خارج شد و پنجم شوّال ، وارد کوفه گردید . وی هشتم ذی حجّه ، مقارن با حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به سوی کوفه ، در داخل شهر با نیروهای ابن زیاد ، درگیر شد و نهم ذی حجّه ، به شهادت رسید .
بنا بر این ، مدّت حضور او در کوفه ، دو ماه و چهار روز بوده است . البتّه برخی منابع تاریخی ، شهادت مسلم علیه السلام را سوم و برخی ، هشتم ذی حجّه ذکر کرده اند که در این صورت ، یک یا شش روز از مدّتِ یاد شده ، کاسته می گردد.