آسیب شناسی عزاداری امام حسین علیه السلام - صفحه 1

(3)

آسيب شناسى عزادارى امام حسين عليه السلام

در عصر حاضر ، آشنايى با آفاتى كه هدف و حكمت عزادارى سالار شهيدان را تهديد مى كنند ، مهم ترين و اساسى ترين گام در راه تحقّق اهداف ارزشمند اين دستور العمل سازنده اهل بيت عصمت و طهارت است و از اين رو ، اين مسئله ، در اين دانش نامه، با شرح و بسط بيشترى ارائه مى شود .
نقش فرهنگ اصيل عاشورا در جهل زُدايى از جوامع اسلامى و زمينه سازى براى حكومت جهانى اسلام ، ايجاب مى كند كه اسلام ستيزان مستكبر ـ اعم از آنها كه رسما در مقابل اسلام ، قرار دارند يا كسانى كه به نام اسلام بر مسلمانان ، حكومت مى كنند ـ ، در دوره هاى مختلف تاريخ ، براى تحريف آن، برنامه ريزى كنند ؛ چرا كه آنان، از جهل مردم ، تغذيه مى كنند ، و بيدارى امّت اسلامى ، بنياد حاكميت آنها را فرو مى ريزد .
نقش فرهنگ عاشورا در پيروزى انقلاب اسلامى ايران و نهضت هاى آزادى بخش اسلامى ، موجب گرديده كه تلاش هاى استكبار جهانى و در رأس آنها امريكا براى تحريف فرهنگ عاشورا ، مضاعف گردد و با توطئه هاى پيچيده ترى ، وارد عرصه نبرد با اين ميراث گران بهاى فرهنگى شوند . ۱
اكنون بايد ديد كه : چگونه فرهنگ اصيل عاشورا، به وسيله دشمنان آگاه و دوستان

1.براى نمونه ، ر . ك : «نقشه اى براى جدايى مكاتب الهى ـگزارش يك كتاب»، روزنامه جمهورى اسلامى: ش۷۷۲۲ (۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۴).

صفحه از 35