نگاهي به كتاب«شرح حديث جنود عقل و جهل» - صفحه 172

نگاهى به كتاب «شرح حديث جنود عقل و جهل»

على نصيرى ۱

حديث «جنود عقل و جهل», روايت مفصّلى است كه شيخ كلينى آن را در نخستين باب از ابواب (كافى) آورده است.
سماعة بن مهران, راوى اين حديث, مى گويد: نزد امام صادق(ع) بودم. در حالى كه جمعى از ياران و اصحاب آن حضرتْ گِرد ايشان بودند, سخن از عقل و جهل به ميان آمد. آن حضرت فرمود:«عقل و لشكر او وجهل و لشكر او را بشناسيد تا هدايت شويد».
آن گاه امام(ع), بنا به درخواست راوى با ذكر مقدمه اى درباره چگونگى آفرينش عقل و جهل, لشكريان هر يك از آنها را (كه براى هر يك, 75 لشكر است) بر شمرد. ۲
اين روايت گرانبها با وجود اختصار, تمام صفات حسنه وسيّئه, سجايا و رذائل اخلاقى را برشمرده است.
حضرت امام خمينى(ره) كه در دوران حيات علمى خود, پس از كسب مدارج عالى در فقه, تفسير, فلسفه, عرفان و…, آثار گرانسنگى به رشته تحرير درآورد, به شرح و

1.مدرّس دانشكده علوم حديث.

2.الكافى, كتاب العقل و الجهل, ح۱۴.

صفحه از 203