زينب دختر جحش

زينب دختر جحش

همسر پیامبر(ص)

زينب دختر جحش بن رئاب ، از طايفه اسدِ خُزَيمه و مادرش اُمَيمه دختر عبد المطّلب است . وى همسر پيامبر صلى الله عليه و آله و يكى از زنان نامدار صدر اسلام است و از جمله كسانى است كه با پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به مدينه مهاجرت كردند . زيد بن حارثه ، پسر خوانده پيامبر صلى الله عليه و آله ، با او ازدواج كرد و سپس او را طلاق داد و بعد ، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به دستور خداوند ـ تبارك و تعالى ـ با او ازدواج نمود .