اولوا الأمر از دیدگاه تشیع و تسنن

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مرکز آموزشی : مركز تربیت مدرس دانشگاه قم
سال دفاع : 1378

چکیده :

(1)
اولوا الأمر از دیدگاه تشیع و تسنّن

سلطان‏مرادى، محمّد

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مركز تربیت مدرّس دانشگاه قم
استاد راهنما: آیةاللَّه معرفت، محمّدهادى
استاد مشاور: دكتر بهشتى، احمد
1378
221ص.

موضوع پایان‏نامه، بررسى معناى «اولوالأمر»، یعنى كسانى است كه اداره امر حكومت و شئون عمومى جامعه اسلامى را در ابعاد مختلف به عهده دارند، و در معناى عام خود، شامل همه مسئولان حكومتى یك جامعه در سطوح گوناگون است كه از طرف رهبر و امام امّت اسلامى، عهده‏دار ولایت و رهبرى قسمتى از جامعه اسلامى مى‏شوند و در رأس آنان، امام و خلیفه مسلمانان قرار دارد.
مقصود از تشیع، پیروان و دوستداران واقعى ائمه اثنا عشرعلیهم السلام هستند كه قائل به امامت و ولایت و عصمت آن بزرگواران‏اند، و معتقدند خلیفه و امام بلافصل بعد از نبىّ گرامى اسلام، حضرت على‏علیه السلام است و بعد از او امام حسن مجتبى‏علیه السلام و همین‏طور تا امام دوازدهم كه حضرت مهدى(عج) است. به عبارت دیگر، مقصود از شیعه، امامیه اثنا عشراند كه «جعفریه» نیز نامیده مى‏شوند.
مراد از اهل سنّت نیز پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنّت، یعنى حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى، و شاخه‏هاى مختلف این مذاهب است كه قائل به خلافت خلفاى راشدین هستند و به طور یكسان، به امامت و خلافت آنان گردن مى‏نهند كه بر آنان، «اهل سنّت و جماعت» نیز اطلاق مى‏شود.
با بحث از اولو الامر، مسئله دخالت دین در سیاست از دیدگاه شیعه و سنّى مطرح مى‏شود و در قبال كسانى كه طرح جدایى دین از سیاست را علاوه بر یك مسئله علمى، دستاویزى براى به حكومت رساندن حاكمان بى‏دین قرار مى‏دهند، به طرح ضرورت حكومت دینداران مبتنى بر نظام حكومتى اسلام پرداخته مى‏شود.
این پایان‏نامه، شش فصل با بخش‏هاى متفاوت دارد:
فصل اوّل، در بررسى لغات و اصطلاحات است كه خود، سه بخش دارد: در بخش اوّل، معناى لغوى و اصطلاحى اولو الامر و همچنین كاربرد آن در آیات و روایات و عرف مسلمانان، بررسى و ارزیابى گردیده است.
نگارنده در بخش دوم به بررسى معناى «ولایت» و مشتقّات آن در لغت و اصطلاح و بررسى و ارزیابى آن از دیدگاه فقها و متكلمان و عرفا و همچنین قرآن و روایات پرداخته است. در بخش سوم نیز اقسام ولایت را - كه جمعاً هشت قِسم مى‏شود - توضیح داده است.
عنوان فصل دوم، «حاكمیت و زعامت» است. نویسنده، ضمن بررسى حاكمیت مطلقه خداوند بر نظام هستى، اصل اوّلى در ولایت افراد را مطرح كرده و ضرورت نیاز جامعه به حكومت را از دیدگاه‏هاى مختلف، توضیح داده است. وى در این بخش، از فرق بین این نیاز در جوامع مختلف و جامعه اسلامى برآوردى نموده و با ذكر ولایت و رهبرى انبیاى عظام، شئون و مناصب رسول اكرم را با مقام نبوّت و رسالت ایشان، مورد بررسى قرار داده است.
در فصل سوم، مسئله نظام حكومت و زعامت پس از رسول خدا مطرح شده و به تناسب بحث امامت و جانشینى، جُستارى در معناى «امام» در لغت و اصطلاح، و ضرورت وجود امام و حكومت اسلامى بعد از پیامبرصلى الله علیه وآله ارائه گردیده است. در این قسمت با اثبات این مطلب كه مرجعیت امّت و انتصاب امام و رهبر پس از پیامبرصلى الله علیه وآله از جانب خدا و رسول اوست، این نظر با الهام گرفتن از آیات قرآن و روایات، مستدل شده است.
فصل چهارم، بیان مصادیق اولو الأمر از دیدگاه اهل تسنّن و شیعه است. در این زمینه، شش قول از اهل تسنّن درباره مصداق اولو الأمر بیان شده و نقدى بر اقوال شش‏گانه نیز آمده است. سپس مطلب یاد شده، از دیدگاه شیعه مورد بررسى قرار داده مى‏شود كه خود به دو بخش «عصر حضور» و «عصر غیبت» تقسیم مى‏شود.
در فصل پنجم، صفات و شرایط اولو الأمر توضیح داده شده كه این فصل نیز خود، دو بخش دارد: بخش اوّل، درباره توضیح این صفات از دیدگاه تشیع است و در بخش دوم، شرایط اولو الأمر از دیدگاه اهل سنّت و اقوال مختلف بین علماى اهل سنّت در این باب، شرح داده شده است.
فصل ششم، درباره مشروعیت و نقش مردم در حكومت اولوالأمر است. در این فصل، نخست، معنا و حدود مشروعیت، مبناى مشروعیت در حكومت اسلامى، بهترین نمونه حكومتِ مشروع و سپس، مشروعیت ولایت اولوالأمر در روایات است و دلیل عقل و دیدگاه‏هاى مختلف و در نهایت، به نقش این ولایت در عصر غیبت و وظیفه مردم در این زمان، پرداخته شده است.

کلیدواژگان :