پژوهش در تفسیر آیات ولایت در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تربیت مدرس
سال دفاع : 1376

چکیده :

(21)
پژوهش در تفسیر آیات ولایت در قرآن و حدیث

حمزه‏پور معتوقى، ناصر

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس
استاد راهنما: لسانى‏ فشارکى، محمدعلى
1376

خلاصه: این پایان‏نامه دربارۀآیات 3، 55 و 67 سورۀمائده‏ است، و در آن چنین نتیجه‏گیرى شده‏ است که برابر روایات متواتر فریقین آیات مذکور دربارۀحضرت على (ع) نازل شده‏ است. تنها اختلاف اساسى شیعه و اهل ‏سنت در این ‏باره این است که شیعه این آیات را دال‏ بر ولایت على (ع) و جانشینى او پس از پیامبر اکرم (ص) مى‏داند؛ اما اهل‏ سنت، آنها را دال بر فضیلت آن‏ حضرت مى‏شمارند. در این تحقیق با دلایل مختلف ‏صحت نظر شیعه ثابت شده‏ است.

کلیدواژگان :