محمّد بن ابی سعید بن عقیل

محمّد بن ابی سعید بن عقیل

شهید کربلا

محمّد بن ابی سعید ـ که در برخی از گزارش ها ، محمّد بن سعیدبن عقیل ، نامیده شده ـ ، یکی دیگر از شهدای خاندان عقیل در واقعه کربلاست . برخی پدر وی را نیز از شهدای کربلا شمرده اند .

برخی ، از گزارش ها، وی را و برخی ، پدرش را داماد امام علی علیه السلام دانسته اند .

مؤلّف لباب الأنساب ، سنّ او را ۲۵ سال می داند.

نام او در زیارت های «ناحیه» و «رجبیه» آمده است. در «زیارت ناحیه مقدّسه»، در باره وی می خوانیم :

سلام بر محمّد بن ابی سعید بن عقیل ! خدا ، قاتل او لَقیط بن ناشر جُهَنی را لعنت کند !

کلیدواژه