به خلافت نرسیدن بیشتر امامان شیعه

پرسش :

شیعه می گوید: این سخن پیامبر اسلام که خلیفه های خود را دوازده تن معرفی کرده، دوازده امام شیعه مقصود حضرت است.
اما تنها امام على عليه السلام و امام حسن عليه السلام به خلافت رسيدند . بنا بر اين ، چگونه مى توان آنها را خليفه پيامبر صلى اللّه عليه و آله شمرد؟پاسخ :

در ميان امامان دوازده گانه اى كه پيروان اهل بيت عليهم السلام به آنها معتقدند ، تنها امام على عليه السلام و امام حسن عليه السلام به خلافت رسيدند . بنا بر اين ، چگونه مى توان آنها را خليفه پيامبر صلى اللّه عليه و آله شمرد ؟

پاسخ اين اشكال ، اين است كه بر پايه نصوص (متون) معتبر ، امامت و خلافت ، منصبى الهى است و پيامبر خدا ، به فرمان خداوند، دوازده تن از اهل بيت خود را براى انجام اين مسئوليت تعيين كرده است و پيروى نكردن اكثر مردم از آنها ، با خلافت واقعى آنها منافاتى ندارد .

به تعبير ديگر ، بر پايه احاديث معتبر ، از جمله حديث «خلفاى دوازده گانه» ، پيامبر خدا خبر از شايستگى امامان اهل بيت عليهم السلام براى خلافت و تعيين آنها به عنوان جانشين خود داده ؛ امّا اين كه مردم مى پذيرند ، يا نمى پذيرند ، موضوع ديگرى است كه در اين باره نيز پيامبر صلى اللّه عليه و آله در احاديث ديگرى ، حوادثِ آينده امّت اسلامى را پيشگويى نموده و خبر داده كه امّتش با اهل بيت او چه خواهند كرد .[۱]


[۱]ر . ك : اهل بيت عليهم السلام در قرآن و حديث : ص ۹۶۱ (بخش يازدهم : ستم كردن به اهل بيت عليهم السلام )، دانش نامه امير المؤمنين عليه السلام : ج ۷ ص ۲۵۳ (بخش هشتم / فصل يكم : خبر دادن پيامبر صلى اللّه عليه و آله از شهادت على عليه السلام ) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت