برجسته ترین ویژگی های امام حسین(ع)

پرسش :

برجسته ترین ویژگی های امام حسین(ع) را در چه چیزهایی می بینید؟پاسخ :

چهار ویژگی امام حسین علیه السلام برجستگی بیشتری نسبت به سایر ویژگی ها دارند، که عبارت اند از :

یک. پدر امامان است

یکی از ویژگی های برجسته امام حسین علیه السلام ، این است که امامان اهل بیت علیهم السلام ، از نسل اویند . این ویژگی ، در احادیث معتبری که در بخش سوم این دانش نامه آمده ، مورد تأکید قرار گرفته است که در این جا به یکی از آنها اشاره می کنیم . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود :

إنَّ اللّهَ اختارَ مِنَ الحُسَینِ الأَوصِیاءَ مِن وُلدِهِ، ینفونَ عَنِ التَّنزیلِ تَحریفَ الغالینَ ، وَانتِحالَ المُبطِلینَ ، وتَأویلَ المُضِلّینَ ، تاسِعُهُم قائِمُهُم .[۱]خداوند ، از فرزندان حسین ، اوصیایی را برگزید که از قرآن ، تحریف غالیان و نسبت نادرست باطل گرایان و تأویل گم راهان را دور می کنند ، که نُهمین آنان ، قائم آنهاست .

دو . سَرور شهیدان است

یکی دیگر از برجسته ترین ویژگی های امام حسین علیه السلام ، این است که او سَرور شهیدان در دنیا و آخرت است . در حدیث قدسی آمده است :

أما إنَّهُ سَیدُ الشُّهَداءِ مِنَ الأَوَّلینَ وَالآخِرینَ فِی الدُّنیا وَالآخِرَةِ .[۲]بدانید که او سَرور شهیدان از اوّلین و آخرین ، در دنیا و آخرت است . همچنین امام صادق علیه السلام می فرماید :

ما مِن شَهیدٍ إلّا ویحِبُّ أن یکونَ مَعَ الحُسَینِ علیه السلام ، حَتّی یدخُلُوا الجَنَّةَ مَعَهُ .[۳]هیچ شهیدی نیست ، مگر این که دوست دارد که همراه حسین علیه السلام باشد و با او وارد بهشت شود .

سه . تربتش برکاتی دارد

دیگر ویژگی برجسته امام حسین علیه السلام ، برکات تربت پاک اوست، چنان که از امام صادق علیه السلام روایت شده :

إنَّ اللّهَ عَوَّضَ الحُسَینَ علیه السلام مِن قَتلِهِ أن جَعَلَ الإِمامَةَ مِن ذُرِّیتِهِ ، وَالشِّفاءَ فی تُربَتِهِ .[۴]خداوند ، در برابر کشته شدن حسین علیه السلام ، امامت را در نسل او قرار داد و شفا را در تربتش .

چهار . زیارتش برکاتی دارد

هر چند زیارت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سایر اهل بیت علیهم السلام ، برکات فراوانی برای زائر دارد ؛ ولی در مورد زیارت هیچ یک از اهل بیت علیهم السلام ، به اندازه زیارت امام حسین علیه السلام تأکید نشده و زیادتِ ثواب و برکاتی که برای زیارت امام حسین علیه السلام ذکر شده ، برای هیچ یک از آنان نیامده است . نگاهی اجمالی به فهرست بخش زیارات این دانش نامه[۵]و مقایسه آن با آنچه در باره زیارت سایر اهل بیت علیهم السلام آمده ، برای اثبات این مدّعا کافی است . بی تردید ، تأکید و تشویق احادیث اسلامی در مورد زیارت امام حسین علیه السلام ، به دلیل آثار فوق العاده مثبتِ آن در سازندگی معنوی و بالندگی جامعه اسلامی است .


[۱]ر . ك : ج ۲ ص ۲۱۵ ح ۵۵۸ (بخش سوم / فصل دوم / اوصيا از نسل اويند) و ص ۲۲۵ (پدر امامان نُه گانه) .

[۲]ر . ك : ج ۳ ص ۱۶۷ ح ۷۹۷(بخش ششم / فصل يكم / سَرور شهيدان از آغاز تاريخ تا پايان آن) .

[۳]كامل الزيارات : ص ۲۲۰ ح ۳۲۲ عن أبي بصير ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۲۹۹ ح ۵ .

[۴]ر . ك : ج ۱۲ ص ۳۸۱ ح ۳۳۵۲(بخش چهاردهم : مزار امام حسين عليه السلام / فصل يكم : مستجاب شدن دعا زير گنبدش) .

[۵]ر . ك : ج ۱۰ ص ۴۲۳ (بخش سيزدهم : زيارت امام حسين عليه السلام ) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت