مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : شرح مفردات نهج البلاغه (کتاب الالف)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1389
قطع : وزیری
جستجو در Lib.ir

شرح مفردات نهج البلاغه (کتاب الالف)

کتاب گران سنگ نهج البلاغه بهترین سند تاریخی ـ پس از قران مجید ـ است که بر اصالت زبان عربی شهادت می دهد، از این روست که همواره مورد اهتمام علما ودانشمندان قرارگرفته است، زیرا این کتاب ارزشمند حاوی عالی ترین الگوهای بلاغت وفصاحت ودارای ساختاری بدیع وزیباست که آن را به اوج متانت وزیبایی رسانده است، کتابی سرشار از استدلال‌های محکم واستوار واحساسات وعواطف عبرت اموز وآیه های توحید وحکمت الهی که نشانِ تسلط افریننده آن بر خود است؛ تسلطی که خاستگاه نگاه او به جهانی دورتر وگسترده تر گردیده است. کتاب حاضر با عنوان "شرح مفردات نهج البلاغه" حاوی تقریبا هزار واژه است که به صورت الف بایی ترتیب یافته است. این مجلد که شامل مدخل‌های "الف" است، خواننده را با توضیحات لغوی وبلاغی جدید آشنا می سازد. این موسسه چاپ دیگر مجلدات را هم بر عهده گرفته است تا راه را برای دست یابی به شرح وبسط بقیه مفردات نهج البلاغه میسر گرداند، تا زمینة دید ژرف‌نگری در فهم روح متون اسلامی را برای خونندگان ومحققان وادیبان فراهم گرداند، متونی که برگرفته از نهج حقیقی شکوفایی اندیشه و فکر خلاق ودانش آگاهانه واخلاق بلند وزبان گویا واحساسات وعواطف متعالی است.

"مروری بر سیره اخلاقی، اجتماعی و سیاسی امام علی(ع)، فضایل ایشان و شرح نامه آن امام به مالک اشتر درباره ابعاد مختلف حکومت‌داری است. در کتاب حاضر ابتدا گوشه‌هایی از صفات عالیه انسانی امام علی مانند: علم، حلم، شجاعت، قناعت، زهد، عبادت، عفو و گذشت، جهاد، فداکاری، ایثار، اخلاص، تدبیر، سیاست، فصاحت، بلاغت، قضاوت و ویژگی‌های فردی و اجتماعی ایشان توصیف شده سپس ماجرای نوشتن عهدنامه مالک اشتر بیان گردیده است. آنگاه نگارنده به شرح مفاد این عهدنامه پرداخته و توصیه‌های امیرالمومنین علی به مالک اشتر استاندار مصر مبنی بر مهربانی کردن به مردم و ترحم کردن به آنان، چشم‌پوشی از خطایای مردم، انصاف با خلق خدا، مسوولیت‌پذیری انتخاب وزیران و کارگزاران، میانه‌روی در همه امور، مشورت کردن با زیردستان، توجه به حقوق مالی رعیت، توجه به امور لشگریان، رفتار عادلانه با خلق خدا، داوری و قضاوت صحیح، قاطعیت در امور، توجه به مستمندان و رسیدگی به نیازهای آنان، پرهیز از فامیل‌گرایی در حکومت، پذیرش صلح شرافتمندانه، پرهیز از خونریزی به ناحق و سایر توصیه‌های آن امام به حاکمان سیاسی مورد شرح و بررسی قرار گرفته است."