مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : گلچین حکمت ( برگزیده ای از کتاب روضه بحارالانوار )
ناشر : بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
نوبت چاپ : چاپ چهارم
تاریخ انتشار : 1383
تعداد صفحه : 359
جستجو در Lib.ir

گلچین حکمت ( برگزیده ای از کتاب روضه بحارالانوار )

گلچین حکمت: اندرزهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه السلام: برگزیده ای از کتاب روضه بحارالانوار قسمت مربوط به امام سجاد علیه السلام

بخشی از کتاب:

در کتاب تحف العقول آمده است مردی در حضور امام سجاد علیه السلام گفت: بار خدایا از خلق خود بی نیازم دار، فرمود:
چنین نیست، همانا همه ی مردم به هم زنده اند، ولی بگو: بار خدایا از بدان خلق خود بی نیازم دار.
۲ - و فرمود: هر که به قسمت خدا راضی باشد، از بی نیازترین مردم است.
۳ - و فرمود: هیچ کاری با تقوا، کم نباشد و چگونه کم است، آنچه پذیرفته خدا است.
۴ - و فرمود: در هر جدی و شوخی، از دروغ - خرد و چه کلان - بپرهیزید، زیرا وقتی کسی دروغ کوچک گفت، بر [دروغ] بزرگ دلیر می شود.
۵ - و فرمود: همین یاریت از خدا بس است که می بینی دشمنت درباره ی تو خدا را نافرمانی می کنند.
۶ - و فرمود: همه خیر این است که انسان خود نگه دار باشد.
۷ - و به یکی از پسرانش فرمود: پسر جانم! خدا مرا برای تو پسندید و تو را برای من، که سفارشم را به تو کرد و سفارش تو را به من نکرد، تو را باید که با من خوش رفتار باشی و تحفه را اگر چه اندک هم باشد، بیاوری.
۸ - و فرمود: طلب حاجت ها از مردم، خواری آورد و حیا را ببرد و وقار را بکاهد و آن همانند فقری، حاضر است و کم خواهش کردن از مردم همانند بی نیازی است که حضور دارد. [ صفحه ۱۸۵]
۹ - و فرمود: محبوب ترین شما نزد خدا، خوش کردارترین شما است و همانا بزرگوارترین شما نزد خدا، شیفته ترین شما، بدانچه نزد خدا است و نجات یافته ترین شما از عذاب خدا، ترساترین شما است و نزدیک ترین شما به خدا، گشاده روترین شما و راستی که پسندیده ترین شما نزد خدا، نعمت بخش ترین شما بر عیالش است و همانا گرامی ترین شما بر خدا، پرهیزگارترین شما است.
۱۰ - و به یکی از پسرانش فرمود: پسر جانم! پنج کس را در نظر دار و با آنان هم نشین و هم گفتار و رفیق راه مشو، عرض کرد: پدر جانم آنها چه کسانند؟ فرمود: مبادا با دروغ گو هم نشین شوی که چون سراب است، دور را نزدیک کند و نزدیک را به تو دور نماید. مابادا با فاسق و بدکار هم نشین شوی، که تو را به یک لقمه و یا کمتر بفروشد، مبادا هم صحبت بخیل شوی که او در نهایت حاجت تو به وی، تو را واگذارد. مبادا با احمق رفیق شوی، که می خواهد سودت رساند، زیانت می زند، مبادا با کسی که قطع رحم کرده مصاحبت کنی، که من او را درقرآن ملعون یافتم.
۱۱ - و فرمود: به راستی معرفت و کمال دیانت مسلمان، ترک کلام است در آنچه به او فایده ندارد و کم جدل کردن و حلم و صبر و خوش خویی.
۱۲ - و فرمود: نژاد و خاندانی برای قریشی و عربی، جز به تواضع نیست و کرامتی جز به تقوا و کرداری جز به نیت و عبادتی جز به مسئله دانی. همانا مبغوض ترین مردم نزد خدا، کسی است که خود را پیرو امامی داند و به کردار او پای بند نباشد.
۱۳ - و فرمود: مؤمن کسی است که دعایش همراه سه اثر است: یا برایش ذخیره گردد، یا در دنیا برآورده شود و یا بلایی را از او دور کند که می خواست به او رسد. [ صفحه ۱۸۷] ۱۴ - و فرمود: به راستی منافق دیگران را نهی کند و خود باز نایستد و دستور دهد و خود عمل نکند و هنگامی که به نماز ایستد، رو به هر سو کند و چون به رکوع رود، زانو زند و زمانی که سجده کند، منقار به زمین زند، بی روزه شام کند و تمام توجه او همان شام خوردن است و بیداری نکشیده، صبح کند و در فکر خوابیدن است و مؤمن کردارش آمیخته با بردباری است بنشیند تا بداند و خموشی گزیند تا سالم ماند، امانت را به دوستان هم نگوید و شهادت بیگانه ها را نهان نسازد