واپس گرایی از نظر قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشكده اصول الدین قم
سال دفاع : 1378

چکیده :

(7)
واپس گرایی از نظر قرآن و حدیث

بخشیان، ابوالقاسم

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: آصفی، محمدمهدی
1378
220صفحه
كلید واژه : قرآن / واپسگرایی / حدیث

چكیده : آنچه در این مجموعه آمده است در مورد واپس گرایی از نظر قرآن و حدیث می باشد. واپس گرایی همانست كه قرآن انقلاب علی اعقاب و ارتداد علی ادبارش خوانده و از زبان راسخان در علم و اولوالالباب با عنوان گمراهی بعد از هدایت از آن یاد كرده است. بعد از مدخل كه به روشن نمودن مفهوم عنوان پرداخته ، عوامل زمینه ساز و موانع صیانت بخش و نتایج زیانبار به تصویر كشیده شده است در عوامل زمینه ساز از دشمن ، القا شبهه ، تفرقه و بحران رهبری سخن گفته شده و در موانع صیانت بخش از ولایت و برائت و استقامت امت ،سپس نتایج دنیوی و اخروی واپس گرایی را متذكر شده است. بخشی دیگر نیز سامان داده شده با عنوان واپس گرایی امت اسلام كه اساسی ترین سخن را بر استمرار رهبری حق كه متجلی در امیرالمومنین علی (ع) بوده متمركز و تغییرات ظلمت زای بعد از رحلت رسول(ص) را از پس ابرهای گذر تاریخ ، آفتابی نموده است.

کلیدواژگان :