أطیَبُ الثَّمَرَة فِی تَفسیِر سُورَةِ الحَمد وَ البَقَرَة (بخش سوره حمد)

نشریه : سفینه - 46

نویسنده : پديدآورنده : سید هاشم حسینی تهرانی
پديدآورنده : محمود ملکی تراکمه‌ای

سال / شماره پیاپی / صفحه 165ـ 181

چکیده :

اطیب الثمره تفسیری وجیز از سید هاشم حسینی تهرانی (1299-1370 شمسی) به زبان فارسی است. تهرانی در این تفسیر به دلیل گسترۀ دانش خود بویژه در کلام، حدیث و دانش‌های ادبی از این سه عرصه به خوبی سود جسته، تفسیری روان و علمی ارائه کرده است.
او صرف، نحو، واژه‌شناسی را در تفسیر به کار گرفته است. ساختار این تفسیر براساس عناوین ترجمه، تجزیه، ترکیب، لغت و تفسیر شکل گرفته است.
روش او در تفسیر، اجتهادی و رویکرد وی ادبی و کلامی است. تفسیر حاضر بر اساس یک نسخه تصحیح شده و به منابع تفسیری، کلامی و آثار واژه‌شناسی ارجاع داده شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :تفسیر سوره حمد؛ حسینی تهرانی، سید هاشم؛ قرآن- واژه شناسی؛ علوم ادبی؛ کلام.