قدرت سیاسی در نهج البلاغه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرکز آموزشی : دانشگاه باقرالعلوم (ع)
سال دفاع : 1378

چکیده :

(19)
قدرت سیاسی در نهج البلاغه

امامى، محمد‌مهدى

استاد راهنما: حجةالاسلام و المسلمین فیرحى، داود
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین ارسطا، محمدجواد

تنظیم کرده بود، مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به سؤال اصلى «آیا ساختار قدرت سیاسى در نهج ‏البلاغه ساختار الهى ـ مردمى و یا مردمى و یا الهى مى‏باشد؟» این فرضیه را ارائه داد: «قدرتى مورد قبول حضرت على (ع) است که ساختار الهى ـ مردمى داشته باشد.»سازمان‏دهى پایان نامه شامل طرح تحقیق، چارچوب نظرى در بارۀقدرت سیاسى، مردم، حکومت، سرزمین، حاکمیت و نتیجه‏گیرى مى‏باشد. این پایان‌نامه با امتیاز خوب مورد تأیید هیات داوران قرار گرفت.

کلیدواژگان :