سخنى درباره ازدواج پيامبر(ص) با خديجه

سخنى درباره ازدواج پيامبر(ص) با خديجه

مراسم خواستگارى و ازدواج مبارك پيامبر خدا(ص) و خديجه با همه سادگى اش ، مالامال از آموزه هايى درس آموز و درخور الگوبردارى است .

مراسم خواستگارى[۱]و ازدواج مبارك پيامبر خدا(ص) و خديجه با همه سادگى اش ، مالامال از آموزه هايى درس آموز و درخور الگوبردارى است . اين اتّفاق خجسته با وجود وقوعش پيش از بعثت پيامبر(ص) و با اين كه تنها يك بار روى داده است ، مى تواند سرمشقى جاودان براى همگان باشد ؛ زيرا به باور ما ، پيامبر اكرم(ص) از ابتداى تولّد تا هنگام رحلتش ، به نور قدسى تأييد شده و تحت مراقبت فرشتگان الهى بوده است . گزارش هاى تاريخى اين خواستگارى ، دقيق و قابل استفاده براى شناسايى و معرّفى سيره پيامبر خدا(ص) هستند .

اين گزارش ها مى گويند : پيامبر(ص) با آن كه از مال دنيا بهره چندانى نداشت ، شجاعانه و با توكّل تمام ، به ازدواج اقدام نمود و به تشكيل خانواده همّت گماشت . بى توجّهى به مال و اهمّيت دادن به فضايل انسانى ، در همه جاى اين ازدواج مقدّس ، به چشم مى آيد . همچنين ابو طالب در خطبه خواستگارى ، با صداقت تمام و به صراحت ، از اندك بودن مال خواستگار سخن گفته و با كم اهمّيت انگاشتن آن ، بر باورمندى ، ديندارى ، خردمندى ،[۲]نيكوكارى ، نجابت ، كَرَم و ديگر فضايل اخلاقى پيامبر(ص) پاى فشرده است .[۳]اين معنا در آن سوى ازدواج نيز مشاهده مى شود . خديجه آن گاه به پيامبر(ص) علاقه مند گرديد كه به صداقت و امانتدارى او در تجارت پى برد و در يك كشف و شهود حقيقى ، دو فرشته را در نگهبانى از اين وجود شريف ، شمشير به دست ديد .[۴]

گفتنى است كه ابو طالب به علاقه مندى هر دو سوى ازدواج به يكديگر نيز استدلال نمود[۵]و رضايت خديجه را فراز آورد[۶]تا پايه نخست ازدواج را بر نمايد .

از اين ازدواج ، درس هاى ديگرى نيز مى توان آموخت ، اين كه : با وجود ابراز علاقه پيشين و نخستين خديجه ،[۷]پيامبر(ص) به خواستگارى رسمى رفته است ، خواستگارى به صورت آشكار و با حضور بزرگان هر دو سو (عموى پيامبر(ص) و عمو يا پدر خديجه) صورت گرفته ،[۸]در خواستگارى رسمى ، خطبه اى كوتاه و شيوا خوانده شده و داماد معرّفى گرديده[۹]و در فرجام كار ، وليمه اى نيكو داده شده[۱۰]كه اين نيز ادبى ديگر در مراسم ازدواج است .


[۱]به قلم فاضل ارجمند ، جناب آقاى عبد الهادى مسعودى .

[۲]ر . ك : ص ۴۷۱ ح ۲۱۵۷ .

[۳]ر . ك : ص ۴۷۳ ح ۲۱۵۸ و ۲۱۵۹ .

[۴]ر . ك : ص ۴۷۷ ح ۲۱۶۰ .

[۵]ر . ك : ص ۴۷۱ ح ۲۱۵۷ ـ ۲۱۵۹ .

[۶]ر . ك : ص ۴۷۳ ح ۲۱۵۷ .

[۷]ر . ك : ص ۴۷۳ ح ۲۱۵۷ و ص ۴۷۷ ح ۲۱۶۰ .

[۸]ر ك : ص ۴۷۳ ح ۲۱۵۷ و ۲۱۵۸ .

[۹]ر ك : ص ۴۷۳ ح ۲۱۵۷ و ۲۱۵۹ .

[۱۰]ر . ك : ص ۴۷۳ ح ۲۱۵۷ .