گونه شناسی روح‌های انسان از دیدگاه آیات و روایات

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : زینب هادی
پديدآورنده : علی افضلی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 19

چکیده :

بر اساس آیات قرآن و روایات ائمه علیهم‌السلام،‏ انسان دارای گونه‌های متفاوتی از روح می‌باشد. هدف این مقاله،‏ شناخت هرچه بیشتر روح انسانی و گونه‌های مختلف آن است. بدین منظور در ابتدا به مصادیق گوناگون روح در قرآن و موارد استعمال آن اشاره کرده‌ایم. سپس چندین روایت که حاکی از انواع گوناگون روح در انسان می‌باشد،‏ ذکر کرده و در نهایت به بررسی و شناخت گونه‌های روح در انسان پرداخته‌ایم.
بر اساس آموزه‌های قرآن و احادیث امامان شیعه علیهم‌السلام،‏ روح موجودی با گونه‌های متفاوت،‏ مستقل و دارای حیات،‏ علم و قدرت است. روح،‏ برخلاف تصور عمومی،‏ از فرشتگان نیست؛ بلکه آفریده‌ای بزرگ‌تر از آن‌ها است. کاربردهای این واژه در قرآن همچون روح،‏ روحی،‏ روحنا،‏ الروح،‏ روح‌القدس و روح‌الامین،‏ بیانگر اقسام مختلف آن بوده که همگی از یک حقیقت واحد هستند.
بر اساس این پژوهش،‏ اقسام پنج‌گانه روح بدین قرارند: روح‌القدس که قسم والایی از روح و مختص حجج الهی (سابقون) است و هر زمان خدا اراده کند،‏ به واسطه این روح ایشان را راهنمایی می‌کند. روح الایمان که تأیید الهی مؤمنان و آرامشی اکتسابی است که بر ایشان نازل می‌شود. روح بدن،‏ روح شهوت و روح قدرت که میان همه انسان‌ها ـ اعم از مؤمن و کافرـ و حیوانات مشترک هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :اقسام روح ، روح انسان ، گونه‌های روح ، روح