شب قدر و سرنوشت انسان

پرسش :

نقش شب های قدر، در سرنوشت انسان ها چگونه است؟پاسخ :

در شب نوزدهم ماه رمضان، سرنوشت و تقدیر، رقم می خورد. روزى ها در آن تقسيم مى شود، اَجَل ها نوشته مى شوند، طومار حجّ حاجيان صادر مى گردد، و خداوند بندگانش را مى آمرزد. در شب بيست و يكم، هر آنچه را که ارادۀ الهى بر آن باشد، حتمى مى شود. و در شب بيست و سوم، آنچه در طول سال تا سال آينده خواهد بود، محكم سازى می گردد[۱].[۲]


[۱]. ر.ک: الكافي، ج ۴، ص ۱۶۰، ح ۱ (از امام صادق(ع)).

[۲]. ر.ک: ماه خدا، ص ۷۸۹ - ۷۹۳.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت