مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تفسیر روان
پديدآورنده : رضا استادی
پديدآورنده : علی مشکینی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392
تعداد جلد : 8
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تفسیر روان

پنج جلد اول به قلم آیت الله مشکینی و سه جلد بعدی به قلم آیت الله استادی به همان سبک.

تفسیر روان، مجموعه ای هشت جلدی است که پنج جلد نخست آن را مرحوم آیت اللّٰه مشکینی با قلمی روان و شیوا برای استفاده همگان، به ویژه قشر جوان جامعه، تحریر کرد و نیز برای بهره مندی خواص و طلاب عربی دان، مباحثی از قبیل صرف و نحو و برخی مطالب ارزشمند دیگر را بدان افزود. پنج جلد نخست این کتاب، مشتمل بر تفسیر هجده جزء قرآن بود اما در دوازده جزء دیگر قرآن، بنا به وصیت مؤلف، به آوردن ترجمه آیات، از ترجمه خود ایشان ـ که پیش از این، منتشر گردیده ـ اکتفا شده بود.

جلدهای ششم تا هشتم چاپ دوم، که اختصاص به دوازده جزء آخر قرآن دارند، به همت آیت اللّٰه رضا استادی، به سیاق مجلدات قبل تفسیر شد و مجموعه این تفسیر به صورت کامل نشر یافت.