مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تفسیر مبسوط
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392
تعداد جلد : 2
قطع : وزیری
زبان : عربی ـ فارسی
جستجو در Lib.ir

تفسیر مبسوط

تفسیر قرآن کریم

جلد نخست، شامل سه اثر قرآنی آیت اللّٰه مشکینی به زبان عربی است: تفسیر آیات ۲۹ ـ ۹۷ سوره آل عمران که پیش از این با نام «تفسیر مبسوط» در سال ۱۳۵۸ ش منتشر شده است؛ تفسیر آیات ۱۲۷، ۱۳۵ ـ ۱۴۶، ۱۴۸ ـ ۱۶۲ و ۱۶۵ ـ ۱۷۶ سوره نساء و تفسیر سوره مائده، آیات ۱ ـ ۶۶ ؛ سومین اثر رساله «بحث قصیر حول نظریة التطوّر» است. در این رساله، موضوع «تکامل» که داروین مطرح کرده است، ذیل تفسیر آیه ۵۹ سوره آل عمران، بر پایه قرآن و حدیث بررسی شده است. این بخش، پیش تر به صورت مستقل و با نام «نظریة التطوّر» و ترجمه آن نیز با نام «تکامل در قرآن» منتشر شده است.

جلد دوم، به تفسیر سوره های «فاتحه»، «بقره»، «لقمان» و «ص» اختصاص دارد. از این مجموعه، «تفسیر سوره ص»، در زمان حیات مؤلف در سال ۱۳۵۹ ش به چاپ رسید. «تفسیر سوره لقمان» نیز به صورت سلسله مقالات در ماه نامه «پاسدار اسلام» منتشر شده است. تفسیر سوره حمد و آیاتی از سوره بقره، دست نوشته های مؤلف است که برای اولین بار در این کتاب عرضه شد.