مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : رسائل قرآنی
پديدآورنده : علی مشکینی
تحقيق : محمد حسین درایتی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1393
تعداد جلد : 2
قطع : وزیری
زبان : عربی ـ فارسی
جستجو در Lib.ir

رسائل قرآنی

آیت اللّٰه مشکینی طرح «تفسیر ترتیبی قرآن» را در نظر داشت.

آیت اللّٰه مشکینی طرح «تفسیر ترتیبی قرآن» را در نظر داشت. بدین منظور موضوعات قرآنی و تفسیری مختلفی را جداگانه و به صورت نگارش اولیه آماده نموده بود، ولی مجال تکمیل آنها و نیز تدوین کتاب اصلی دست نداد. از همین رو به همّت دبیرخانه همایش بزرگداشت آیت اللّٰه مشکینی، مجموعه این نگارش های قرآنی، پس از تصحیح، تحقیق، و تکمیل برخی مطالب ناتمام، با عنوان «رسائل قرآنی» در دو جلد منتشر شده است. نگارش های کوتاه قرآنی آیت اللّٰه مشکینی در این کتاب، در پنج بخش سامان یافته است:

یک. دائرة المعارف قرآنی: در این بخش، هفده مدخل نگارش یافته است: آیه، اذن، ارض، انسان، ایمان، تأویل، تحریف، جهاد، ربا، سِحر، شفاعت، شهادت، قرآن، قصاص، کتاب، محکم و متشابه، نسخ.

دو. تفسیر برخی آیات مشکل: در این عنوان، در ده مبحث، تفسیر شانزده آیه آمده است.

سه. آیات احکام: در بخش سوم، آیات احکام در ۳۱ عنوان، به صورت مختصر شرح، و تفصیل آن به کتاب دیگری ارجاع شده است.

چهار. تفسیر آیات طهارت و صلاة: حاوی تفسیر تفصیلی برخی آیات احکام است که در بخش سوم اشاره شده است. این بخش، دو فصل دارد. در فصل اوّل، ده آیه از آیات طهارت، بحث و بررسی شده است. در فصل دوم، تفسیر آیات صلاة، در پنج قسمت نگارش شده است.

پنج. لغات قرآنی: بخش پایانی کتاب، شامل شرح و ترجمه برخی از لغات قرآنی به ترتیب الفبایی است.