قداست خانواده

پرسش :

آیا از نظر احادیث، خانواده قداست دارد؟پاسخ :

نهاد خانواده ، از منظر اسلام ، داراى جايگاه و قداست ويژه اى است كه قابل مقايسه با هيچ نهاد ديگرى نيست . در حديثى از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمده است كه مى فرمايد :

ما بُنِىَ بِناءٌ فِى الإسلامِ أحَبَّ إلَى اللّهِ تَعالى مِن التَّزويجِ .[۱]در اسلام ، بنيادى نهاده نشده است كه در نزد خدا ، از ازدواج ، محبوب تر باشد .  سخنى والاتر از اين ، در تبيين قداست خانواده نمى توان گفت . اين سخن ، اشاره به آن دارد كه نهاد خانواده ، زيربنا و اساس همه نهادهاى ارجمند در اسلام است .

حكمت قداستى كه اسلام به خانواده بخشيده است ، ارزش گذارى معنوى بر پيوند خانوادگى ، زمينه سازى براى تقويت اين پيوند و پيشگيرى از فروپاشى آن است .

قداست خانواده ، سدّ محكمى در برابر سوء استفاده جنسى از زن به عنوان يك كالا يا ابزار فروش كالا و در واقع ، مانع بردگى نوين زن است .


[۱]كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۸۳ ح ۴۳۴۳ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت