حضرت زهرا عليها السلام و روايت حديث (در منابع اهل سنت)

نشریه : بانوان شيعه شماره چهارم ، 1384

نویسنده : پديدآورنده : نهله غروی نایینی‏

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

‌فاطمه عليهاالسلام يكى از چهارده مطهّر مورد نظر در آيه شريفه 33 سوره احزاب است كه بر اساس اصطلاح محدثان، قول و فعل و تقرير آن حضرت عليهاالسلام ، حديث محسوب مىشود.
‌گرچه پس از رحلت رسول اللّه صلى الله عليه وآله اهل بيت آن حضرت مورد كم توجهى و بىلطفى مردم مدينه قرار گرفتند و در طول تاريخ خلفا به حذف نام على بن ابى طالب عليهالسلام و خانوادهاش همت گماشتند و عليه ايشان تبليغات كردند و حق آنها را غصب و ايشان را شهيد كردند، لكن هنوز نشانهها و نمونه هايى از فرمايشات و عملكردهاى آن بزرگواران در منابع اهل سنّت يافت مىشود. اين مقاله با تمركز بر منابع حديثى اهل سنّت به احاديثى كه حضرت زهرا عليهاالسلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نقل كرده و يا ديگران از فاطمه عليهاالسلام درباره قول و فعل و تقرير آن حضرت عليهاالسلام نقل كردهاند، پرداخته است كه گوياى تنوع موضوعات مىباشد.