نَسخ قرآن در روایات اهل بیت (ع)

نشریه : تفسیر اهل بیت (علیهم السلام)

نویسنده : پديدآورنده : محمد محمدی ری شهری

سال / شماره پیاپی / صفحه 6-17

چکیده :

نَسخ، از مسائل بحث‏انگیز قرآن کریم است و ماهیت، امکان، مصادیق و مسائل آن، مباحث گسترده‏ای را در قرآن‏پژوهی برانگیخته است. محصول این مباحث، به گونه مستقیم یا غیر مستقیم، بر علومی همچون تفسیر و فقه اثر می‏گذارد.
بازشناسی نظریه نسخ قرآن از نگاه روایات اهل بیت:، مفهوم و گستره آن به همراه پاسخ به مسائل و شبهات آن، موضوع اصلی این مقاله به شمار می‌آیند که با رویکردی تحلیلی سامان یافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :نسخ؛ نسخ در قرآن؛ روایات نسخ قرآنی