تفسیر ابو جارود

نشریه : تفسیر اهل بیت (علیهم السلام)

نویسنده : پديدآورنده : علي شاه‌ علی زاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 46-77

چکیده :

نوشتار پیش روی تلاشی است در راستای معرفی یکی از کهن‌ترین
تفاسیر شیعه که توسط یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام به نام زیاد بن منذر، مشهور به «ابو جارود»، نوشته
شده است. این تفسیر منسوب به امام باقر علیه السلام و گونه‌ای جمع‌آوری ابو جارود از روایات
تفسیری ایشان است. «تفسیر ابو جارود» در کشمکش‌های روزگار از میان رفته و تنها راه دست‌یابی بدان، روایات پراکنده‌ای است که به
کتاب‌های حدیثی و تفسیری عالمان پس از وی بویژه تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی
راه یافته است. این مقاله در دو بخش شناخت‌نامه ابو جارود، و شناخت‌نامه «تفسیر ابو
جارود»، این مهم را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌های مقاله :ابو جارود؛ تفسیر روایی؛ بازیابی «تفسیر ابو جارود»