جستاری در معیارهای اعتبارسنجی روایات تفسیری شیعه

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : روح الله شهیدی
پديدآورنده : سیده راضیه توسل

سال / شماره پیاپی / صفحه 30-48

چکیده :

تفاسیر روایی شیعه نقش قابل‌توجهی در ساده‌سازی فهم آیات قرآنی دارند؛ ولی این منابع از ضعف و کاستی خالی نبوده و جهت بهره­مندی مؤثر از آن‌ها، اطمینان یافتن از صحت صدور و سلامت محتوا ضروری است؛ لذا محققین با استفاده از نقدهای بیرونی و درونی به ارزیابی این منابع پرداخته­اند. مهم­ترین ملاک­های نقد بیرونی شامل بررسی اطلاعاتی پیرامون صحت انتساب منبع و اعتبار سند حدیث است و در نقد درونی به عدم مخالفت محتوا با قرآن، سنت، مسلمات دینی، عقل و تاریخ معتبر توجه می­شود. در این پژوهش با مرور معیارهای نقد، تلاش شده مصادیق و نمونه­های عینی از این ناراستی­ها در تفاسیر روایی متقدم شیعه به نمایش گذارده شود.

کلیدواژه‌های مقاله :معیارهای اعتبارسنجی؛ تفاسیر روایی شیعه؛ نقد بیرونی؛ نقد درونی