بُن مایه های وجاهت حکومت در اندیشه و سیرۀ امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

مشخصات :

دانشجو : علی ثابت‌پور

استاد راهنما : مصطفی دلشاد تهرانی

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرکز آموزشی : پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث
سال دفاع : دی ماه 1392

چکیده :

حکومت سازمانی است که تحت یک نظام سیاسی در جامعه حکمرانی نموده و اصلی­ترین رسالت آن بسط عدالت و پاسداری از حقوق انسان­هاست. بی­تردید مهم­ترین عاملی که حکومت را در اِعمال حاکمیّت یاری می­نماید، حمایت و همراهی مردم با حاکمیّت است. برای همین باید حکومت از خاستگاهی وجیه برخوردار باشد تا همواره مقبولیّت آن نزد مردم پابرجا بماند.

در طول تاریخ همواره حکومت­ها با خاستگاه­های متفاوتی پا به عرصۀ اجتماع گذاشته­ و سال­ها سرنوشت انسان­ها را به دست گرفته­اند. امّا خاستگاه حکومت در اندیشه و سیرۀ علی (علیه السلام) کجاست و حکومت چگونه تحقق   می­یابد. این پژوهش، با تکیه بر روش کتابخانه­ای یعنی با مراجعه به منابع موجود در کتابخانه­ها و به کارگیری اطّلاعات، پاسخگوی سؤالات پژوهش از روش تحلیل محتوایی خواهد بود. به این معنا که با بررسی و تجزیه و تحلیل قول و فعل علی (علیه ­السلام) پیرامون موضوع، به دنبال شناخت و تبیین دیدگاه ایشان در باب موضوع پژوهش می­باشد. مردم اصلی­ترین جایگاه را در تحقق حکومت دارند و در واقع خاستگاه حکومت در اندیشه و سیرۀ علی (علیه السلام) ، مردم­اند و تشکیل حکومت و انتخاب حاکم بدون رضایت و خواست مردم معنا ندارد. بر همین اساس نتنها حضرت در دوران بیعت مردم با ایشان بلکه در دوران حکومت نیز، همواره پاسدار خاستگاه مردمی حکومت بوده و اجازه ندادند، ذرّه­ای به این اصل لطمه وارد گردد.

کلیدواژگان : علی (علیه السلام) ، وجاهت حکومت، خلافت، حاکم، بیعت، خاستگاه حکومت، خواست مردم، حق حاکمیت