در پرتو کلام حسینی (حکمت‌های اعتقادی 4) - صفحه 12

5 / 7

نخستين پرسش پس از مرگ

۹۳.عيون أخبار الرضا عليه السلامـ به سندش ، از امام حسين ، از امام على عليهماالسلام ـ: پيامبر خدا فرمود : «اى على! نخستين چيزى كه پس از مرگ بنده از او پرسيده مى شود، گواهى به يگانگى خداوند يكتاست و رسالت محمّد صلى الله عليه و آله ، و اين كه تو ولىّ مؤمنانى ، به دليل آنچه خدا و من ، برايت قرار داده ايم . پس هر كس به اينها اقرار كند و معتقد باشد ، به سوى نعمتى كه زوال ندارد ، ره سپار مى شود» .

5 / 8

آنچه در قيامت ، سؤال مى شود

۹۴.فضائل الشيعةـ به سندش ، از امام حسين ، از امام على عليهماالسلام ـ: پيامبر خدا فرمود : «بنده در روز قيامت ، قدم از قدم برنمى دارد تا آن كه چهار چيز از او بپرسند : از جوانى اش كه در چه چيز آن را تباه كرده ؛ از عمرش كه در چه راهى آن را مصرف كرده است ؛ از مالش كه از كجا به دست آورده و در كجا هزينه كرده است ؛ و از محبّت ما اهل بيت» .

5 / 9

عدم تمايل به بازگشت به دنيا

۹۵.المناقب ، ابن شهرآشوبـ از امام حسين عليه السلام ـ: مردى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت : اى پيامبر خدا ! من ، از يكى از سفرهايم بازگشتم كه دخترى پنج ساله با زيورآلات ديدم كه گِرد من راه مى رود . دستش را گرفتم و او را به فلان درّه بردم و در آن ، پرتابش كردم .
پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «با من بيا و درّه را به من نشان بده» .
او هم رفت و درّه را نشان داد . پيامبر خدا به مادر دختر فرمود : «نام او چه بود ؟» .
گفت : فلان . فرمود : «اى فلانى! به اذن خدا ، پاسخ مرا بده » .
پس دخترك بيرون آمد و گفت : بله ، بله ، اى پيامبر خدا !
پيامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود : «پدر و مادرت بد كردند . اگر دوست دارى ، تو را به آنها بازگردانم» .
دخترك گفت : اى پيامبر خدا ! من ، نيازى به آن دو ندارم . خدا را براى خود ، از آن دو بهتر يافته ام .

صفحه از 21