در پرتو کلام حسینی (حکمت‌های اعتقادی 4) - صفحه 18

5 / 13

بازگشت عمل به عمل كننده

۱۰۱.الحكايات ، مفيدـ به سندش ، از امام حسين عليه السلام ـ: پيامبر خدا ، در يكى از سخنانش فرمود : «بى گمان ، كارهايتان به سوى خودتان باز مى گردد . ۱ هر كس خيرى يافت ، خدا را بستايد و هر كس غير از آن را يافت ، جز خود را ملامت نكند» .

1.مولوى در مثنوى مى گويد : هر زمان آيد زعالم اين صدا اين جهان ، كوه است و فعل ما ندا

صفحه از 21