در پرتو کلام حسینی (حکمت‌های اعتقادی 4) - صفحه 6

5 / 3

ويژگىِ مرگ

۸۷.معانى الأخبارـ به سندش ، از امام حسين عليه السلام ـ: به امير مؤمنان گفته شد : مرگ را براى ما توصيف كن.
فرمود : «بر شخص آگاهى فرود آمديد . [مرگ ،] يكى از اين سه چيز [است كه ]بر شخص ، درمى آيد : يا بشارتى به نعمت جاويد است ؛ يا عذاب هميشگى ؛ يا اندوه و بيم است و كارش نامشخّص است و نمى داند كه از كدام دسته است.
امّا دوستدار و مطيع فرمان ما، بشارت يافته به نعمتِ جاويد است و دشمن مخالف با ما ، بشارت يافته به عذاب هميشگى است . امّا آن كه كارش نامشخّص است و نمى داند حالش چگونه است، مؤمنِ اسرافكار بر خويش است كه نمى داند كارش به كجا مى انجامد. خبرى مبهم و خوفناك به او مى رسد ؛ امّا خداوند عز و جل ، او را با دشمنان ما برابر نمى نهد و او را با شفاعت ما از آتش بيرون مى بَرَد .
پس عمل كنيد و فرمان بريد و به [ديگران ]اتّكا نكنيد و عقوبت خداى عز و جل را كوچك مشماريد، كه شفاعت ما به برخى از مُسرفان نمى رسد، مگر پس از سيصد هزار سال عذاب» .

صفحه از 21