در پرتو کلام حسینی (حکمت‌های اعتقادی 4) - صفحه 8

5 / 4

مرگ مؤمن

۸۸.الفردوسـ از امام حسين عليه السلام ، از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ: مرگ ، گُلِ خوش بوىِ مؤمن است .

۸۹.المعجم الكبيرـ به نقل از محمّد بن حسن ، از امام حسين عليه السلام ـ: من ، مرگ را جز خوش بختى ، و زندگى با ستمكاران را جز ملالت نمى بينم.

۹۰.معانى الأخبارـ به نقل از امام زين العابدين ، از امام حسين عليهماالسلام ـ: مرگ ، جز پلى نيست كه شما را از ترس و سختى به سوى بهشت گسترده و نعمت جاويد ، عبور مى دهد . پس كدام يك از شما ناخوش دارد كه از زندان به كاخ منتقل شود؟! و آن براى دشمنان ، جز مانند اين نيست كه از كاخ به زندان و عذاب ، منتقل مى شود.
پدرم از پيامبر خدا برايم نقل كرد كه : «دنيا ، زندانِ مؤمن و بهشتِ كافر است و مرگ ، پل اينها به بهشتشان و پل آنان به دوزخشان است . نه دروغ گفتم و نه به من ، دروغ گفته شده است» .

صفحه از 21