استمرار حيات اهل بيت(ع)

استمرار حيات اهل بيت(ع)

زندگی حقیقی اهل بیت(ع) همچنان ادامه دارد.

نكته شايان توجّه در بهره گيرى از انوار خاندان رسالت، اين است كه زندگى حقيقى آنان پس از پايان زندگىِ ظاهر، همچنان ادامه دارد و از اين رو، هنگام اِذنِ دخول به اعتاب مقدّسه، مى گوييم:

اللّهُمَّ إنّى أعتَقِدُ حُرمَةَ نَبِيِّكَ فى غَيبَتِهِ، كَما أعتَقِدُ فى حَضرَتِهِ، وأَعلَمُ أنَّ رُسُلَكَ وخُلَفاءَكَ أحياءٌ عِندَكَ يُرزَقونَ، يَرَونَ مَكانى فى وَقتى هذا، ويَسمَعونَ كَلامى.[۱]

شايان ذكر است، افزون بر ادلّه نقلى و عقلى، كراماتى كه به طور مكرّر از اين آستان هاى نورانى صادر شده و به صورت متواتر گزارش گرديده، دليل روشنى براى اثبات اين باور است.

جمله «عارفا بحقّه» و جملات مشابه[۲]آن نيز كه درباره زيارت آستان هاى مقدس اهل بيت(ع) وارد شده نيز مى تواند اشاره به همين معنا باشد. در هر حال، شناخت جايگاه رفيع خاندان رسالت نزد خداوند سبحان و اعتقاد به زنده بودن آنان، پيش از همه آدابى كه براى زيارتشان بيان خواهد شد، ضرورى است.


[۱]. ر . ك : ص ۱۸ .

[۲]. ر . ك : ص ۵۱ زيارت سوم و ۵۲ (زيارت چهارم) و ... و نيز ، ر . ك : الكافى : ج ۴ ص ۵۸۰ ح ۱ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج ۲ ص ۵۸۰ ح ۳۱۶۹ .