زيد بن صوحان

زيد بن صوحان

معرفی زيد بن صوحان

زيد بن صُوحان بن حجر عبدى، برادر صَعصَعه و سَيحان، از خطيبان زبردست، شجاعان استوارگام، بزرگان، زاهدان، ارجمندان و از ياران وفادار امير مؤمنان عليه السلام بود. او به روزگار پيامبر خدا صلى الله عليه و آله اسلام آورده و از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله شمرده شده و به حضور پيامبر صلى الله عليه و آله نيز رسيده است.

پيامبر صلى الله عليه و آله از او به نيكى ياد مى كرد و مى فرمود: «هر كس دوست دارد مردى را ببيند كه يكى از اعضايش پيش تر از او به سوى بهشت مى رود، به زيد بن صُوحان بنگرد».[۱]

اين سخن والاى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله كه فضيلتى بزرگ براى زيد بود، در جنگ جَلولاء، مصداق يافت، و دستش از تن جدا گرديد. او در جنگ جمل، شركت كرد و خود از شهادتش در آن نبرد خبر داد.

على عليه السلام چون بر بالينش آمد، فرمود: «خدا تو را رحمت كند! همانا تو كم هزينه و بسيار يارى رسان بودى».[۲]

مسجد زيد بن صوحان در جنوب مسجد سهله واقع شده است.


[۱]. مسند أبى يعلى: ج ۱ ص ۲۶۶ ح ۵۰۷ .

[۲]. ر . ك : دانش‏نامه اميرالمؤنين عليه‏السلام : ج ۱۳ ص ۲۴۳ .