شرحی بر نامه امام علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع)

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

اين وصيت از مشهورترين وصاياى اميرالمؤمنين ‏عليه السلام است كه عده ‏اى از علماى‏ بزرگ قبل از سيد رضى‏ رحمه الله نيز آن را نقل نموده ‏اند

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع)، نامه امام علی (ع)