امامت در احاديث حضرت عبدالعظيم حسني - صفحه 281

پيشگفتار:

يكى از محدّثين جليل القدر و راويان بزرگوار كه شرافت نسب را با فضيلت علم و تقوا به هم آميخته حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام است. اين شخصيت بزرگوار و امامزاده جليل از مشايخ حديث و از زهّاد و عبّاد زمان خود بوده است.
به نظر مى رسد كه ايشان محضر سه تن از امامان معصوم شيعه را درك نموده و از آن بزرگواران نقل حديث كرده است، و از برخى اخبار اهل بيت عليهم السلام به طور وضوح به دست مى آيد كه ايشان مورد علاقه و اعتماد و اطمينان اهل بيت عصمت و طهارت بوده است.
صاحب بن عبّاد در رساله خود مى گويد: ابو حماد رازى گويد: خدمت حضرت هادى عليه السلام رسيدم و از آن جناب مسائلى پرسيدم. هنگامى كه اراده كردم از محضر مقدسش بيرون شوم، فرمود: «هر گاه مشكلاتى برايت پيش آمد كرد، آنها را از عبدالعظيم حسنى بپرس و سلام مرا هم به او برسان».
در امالى صدوق در ضمن حديثِ «عرض دين» آمده است: وقتى كه حضرت عبدالعظيم عليه السلام خدمت امام هادى عليه السلام مشرف شد و عقايد خود را اظهار نمود، امام فرمود: «تو از دوستان حقيقى ما هستى».
ابو نصر بخارى ضمن بيان حالات فرزندان امام مجتبى عليه السلام از ابو على محمّد بن همام از حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام روايت كرده كه نزد آن جناب از حضرت

صفحه از 302