493 - پیوند دادن میان اهل جدایی

پیوند دادن میان اهل جدایی

اللّهُمّ..ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في..إطفاءِ النّائِرَةِ، و ضَمِّ أهلِ الفُرقَةِ، و إصلاحِ ذاتِ البَينِ‌.[۱]

در تبیین این فراز که در آن مواردی از زیورهای مردم صالح و اهل تقوا بیان شده است، گفته شد: تلاش برای خاموش کردن آتش کینه‌توزی و اختلاف در زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی، و پیوند دادن و ایجاد آشتی میان افرادی که با هم اختلاف دارند، از ارزشمندترین صدقات و کارهای نیک است.

در ادامه تبیین این فراز به این روایت جالب که از امام صادق (علیه السّلام) خطاب به مُفضّل نقل شده است، اشاره می‌:

إذا رَأَيتَ بَينَ اثنَينِ‌ مِن‌ شيعَتِنا مُنازَعَةً، فَافتَدِها مِن مالي.[۲]

هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما دعوايى [مالى‌] ديدى، آن [وجه‌] را از اموال من بپرداز [و آنها را آشتى بده‌].

گفتنی است، جریانی هم گزارش شده است که نشان می‌

الكافي عن أبي حنيفة سابق‌ الحاجّ: مَرَّ بِنَا المُفَضَّلُ و أَنَا و خَتَني نَتَشاجَرُ في ميراثٍ، فَوَقَفَ عَلَينا ساعَةً ثُمَّ قالَ لَنا: تَعالَوا إلَى المَنزِلِ، فَأَتَيناهُ فَأَصلَحَ بَينَنا بِأَربَعِمِئَةِ دِرهَمٍ، فَدَفَعَها إلَينا مِن عِندِهِ، حَتّى‌ إذَا استَوثَقَ كُلُّ واحِدٍ مِنّا مِن صاحِبِهِ، قالَ: أما إنَّها لَيسَت مِن مالي، ولكِن أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام أمَرَني إذا تَنازَعَ رَجُلانِ مِن أصحابِنا في شَي‌ءٍ أن اصلِحَ بَينَهُما و أَفتَدِيَها مِن مالِهِ، فَهذا مِن مالِ أبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام.[۳]

مرحوم کلینی دركافىاز «ابو حنيفه سابق الحاج» نقل می‌ گفت: من و دامادم، بر سرِ ميراثى با هم مشاجره مى‌كرديم كه مفضّل به ما برخوردلحظاتی در كنار ما ايستاد و سپس به ما گفت: به خانه من بياييدما رفتيم و او به چهارصد درهم، ما را با هم به توافق رساند و آن مبلغ را از خودش پرداختچون خيال ما دو نفر از هم آسوده شد، [يا وقتی هر يک از ما دو نفر، از ديگرى وثيقه گرفت كه ديگر نسبت به يكديگر، ادّعايى نداشته باشيم.] مفضّل گفت: بدانيد كه اين پول، از مال من نيست؛ بلكه امام صادق عليه السلام به من دستور داده كه هر گاه دو نفر از ما شيعيان در چيزى نزاع كردند، ميان آنها صلح دهم و آن مبلغ را از اموال ايشان بپردازمپس اين پول، از اموال امام صادق عليه السلام است.

اینکه امام (علیه السّلام) مبلغی را برای رفع اختلافات مالی میان شیعیان نزد «مفضل» قرار داده‌ه نبود اختلاف میان شیعیان است، چرا که می‌


  • 493 - پیوند دادن میان اهل جدایی (دانلود)