511 - خوش‌رفتاری (4)

خوش‌رفتاری (۴)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... حُسْنِ السِّيرَةِ‌.[۱]

بحث در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق که در آن از خداوند سبحان می‌خواهیم به ما توفیق حُسن سیرت، یعنی خوش‌رفتاری عنایت کند، به اینجا رسید که بهترین الگو برای رفتار نیکو، سیره رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است.

نکته مهم این است که ما می‌توانیم با مطالعه سیره حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، مبانی ارزش‌های رفتاری را استخراج کنیم. ما این کار را در کتابسیره پیامبر خاتمانجام دادیم. در مقدمه این کتاب، اصول حاکم بر سیره نبوی را که در واقع مبانی ارزش‌های رفتاری است، تبیین کردیم.

در اینجا به ذکر عناوین این مبانی بسنده می‌کنیم و عزیزانی که مایل هستند، می‌توانند به مقدمه این کتاب مراجعه نمایند.

۱.هماهنگی با عقل و فطرت.

۲.حق‌مداری.

۳.عدالت‌گستری.

۴.احسان و نیکوکاری.

۵.ادب‌ورزی و هنجارگرایی.

۶.ساده‌زیستی.

۷.اعتدال و میانه‌روی.

۸.آسانی.

۹.نظم.

۱۰.اتقان و استواری.

۱۱.مداومت.

۱۲.پرهیز از تکلف.

هر کدام از این عناوین مستند روایی یا قرآنی دارد که در آنجا به صورت مفصل بیان شده است.


  • 511 - خوش‌رفتاری (4) (دانلود)