وجوه برتری پیامبر اسلام(ص) بر سایر انبیاء در قرآن و روایات

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : داراب دارابی
پديدآورنده : سید رحمت اله موسوی مقدم

سال / شماره پیاپی / صفحه 20

چکیده :

مقوله‎های خاتمیّت،‏ جامعیّت دین اسلام،‏ معراج پیامبر و... همگی از امتیازهای اسلام و وجوه برتری پیامبر اسلام(ص) در قیاس با دیگر برگزیدگان الهی است. افزون بر این،‏ مقامات معنوی خاص ایشان از جمله: مقام محمود (شفاعت کبری)،‏ مقامات قرب (تدلی،‏ قاب قوسین،‏ ادنی)،‏ مقام وصف همیشگی صلوات و درود خدا و ملائکه و دستور به انجام آن توسط مؤمنان،‏ و وصف خاص نبی‎الرحمه،‏ جملگی از دلایل بارز این مقام بی‌نظیر است. شناخت جایگاه عظیم پیامبر(ص)،‏ مکارم اخلاقی و فضایل روحی،‏ روانی،‏ فکری،‏ عملکردی و نظام تربیتی آن حضرت،‏ می‌تواند خود الگویی تربیتی در سازندگی اخلاقی و انسان‌سازی الهی باشد. در این پژوهش تلاش شده است که به معرفی وجوه برتری رسول گرامی(ص) از جمله برتری علمی،‏ ایمانی،‏ اخلاقی،‏ رفتاری،‏ سبک زندگی و شخصیت انسانی در قرآن و روایات اسلامی پرداخته شود. روش این تحقیق،‏ توصیفی و از نوع اسنادی و کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن و روایات ، جنبه‌های برتری ، پیامبر اسلام(ص)