شهادت پیک های امام حسین(ع)

پرسش :

کدام یک از پیک های امام حسین(ع) به شهادت رسیدند؟پاسخ :

بر پایه گزارش منابع تاریخی ، سه تن از پیک های امام حسین علیه السلام توسّط ابن زیاد ، به شهادت رسیده اند :

۱ . ابو رَزین سلیمان

سلیمان ، از خدمت گزاران امام حسین علیه السلام بود و از این رو ، «سلیمان مَولَی الحسین علیه السلام » نامیده می شد . وی ، نخستین شهید نهضت حسینی است ؛ چرا که او، حامل نامه یاری طلبی امام علیه السلام به سران بصره بود و یکی از آنان به نام مُنذِر بن جارود ، در شبی که ابن زیاد می خواست صبح روز بعد از آن به سوی کوفه حرکت کند، موضوع را به وی گزارش کرد و ابن زیاد هم سلیمان را فرا خواند و گردن زد [۱] .[۲]

۲ . عبد اللّه بن یقطُر

در برخی گزارش ها آمده که ابن یقطُر ، نامه امام علیه السلام را برای مسلم می برد که دستگیر و شهید گردید و در برخی گزارش ها نیز وی حامل نامه مسلم به امام علیه السلام دانسته شده است . برخی نیز شهادت وی را در کربلا گفته اند . [۳]

۳ . قیس بن مُسْهِر

قیس ، پیکی بسیار فعّال بود و بارها از کوفه برای امام علیه السلام پیام برد و پیام امام علیه السلام را به کوفیان رساند . [۴]

 

[۱] ر.ك : ج ۴ ص ۴۱ (فصل سوم / نامه امام عليه السلام به سرشناسان بصره) و ص ۵۱ (پاسخ يزيد بن مسعود به نامه امام عليه السلام ) .

[۲] گفتنى است كه در برخى گزارش ها ، نام او ، در شمار شهداى كربلا آمده است (ر . ك: ج ۶ ص ۴۱۷ «بخش هشتم / سخنى در باره ديگر ياران شهيد امام حسين عليه السلام / سليمان، غلام امام حسين عليه السلام ») .

[۳] ر . ك: ج ۴ ص ۳۶۹ (فصل پنجم / شهادت عبد اللّه بن يَقطُر) .

[۴] ر . ك : ج ۴ ص ۳۸۱ (فصل پنجم / شهادت قيس بن مُسهِر صَيداوى) . پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت