نخستین شهید نهضت حسینی

پرسش :

نخستین شهید نهضت حسینی کیست؟پاسخ :

ابو رزین سلیمان ، از خدمت گزاران امام حسین علیه السلام بود و از این رو ، «سلیمان مَولَی الحسین علیه السلام » نامیده می شد . وی ، نخستین شهید نهضت حسینی است ؛ چرا که او، حامل نامه یاری طلبی امام علیه السلام به سران بصره بود و یکی از آنان به نام مُنذِر بن جارود ، در شبی که ابن زیاد می خواست صبح روز بعد از آن به سوی کوفه حرکت کند، موضوع را به وی گزارش کرد و ابن زیاد هم سلیمان را فرا خواند و گردن زد[۱].[۲]


[۱]ر.ك : ج ۴ ص ۴۱ (فصل سوم / نامه امام عليه السلام به سرشناسان بصره) و ص ۵۱ (پاسخ يزيد بن مسعود به نامه امام عليه السلام ) .

[۲]گفتنى است كه در برخى گزارش ها ، نام او ، در شمار شهداى كربلا آمده است (ر . ك: ج ۶ ص ۴۱۷ «بخش هشتم / سخنى در باره ديگر ياران شهيد امام حسين عليه السلام / سليمان، غلام امام حسين عليه السلام ») .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت