تاريخ : پنج شنبه 1395/11/28
کد خبر: 56668
علم «لحن‌شناسی حدیث» تاسیس شود

علم «لحن‌شناسی حدیث» تاسیس شود

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه یکی از شأن‌های حدیث، جایگاه آن در منظومه احادیث از حیث مضمونی و همخوانی با آن مجموعه، از حیث فکری است، گفت: ضرورت دارد که حوزه علمیه به تاسیس چنین فنّی یعنی فنّ لحن‌شناسی حدیث اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»،حجت الاسلام والمسلمین  احمد مبلغیامروز در درس خود گفت :
علیرغم اهمیت و اصالت علم به این جایگاه، ولی جای آن در حوزه های علمیه خالی است و مطالعه ای نسبت به آن صورت نمی گیرد و نتایج آن در اجتهاد ملحوظ و منظور نمی گردد.
وی ادامه داد: این جایگاه شناسی مضمونی و گرایشی هر حدیث در منظومه احادیث، خود یک درایة الحدیث است، ولی البته این غیر درایة الحدیث معروف است که به تصنیف ها و تقسیم هایی نسبت به حدیث دست می زند.
فنّ لحن شناسی حدیث، نوع دیگری از درایة الحدیث است که اهمیت بیشتری دارد و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ایجاد آن را در اصحاب دنبال می کردند تا اصحاب به لحن آنها در احادیث و کلماتشان راه یابند.
از این طریق، مذاق شناسی حدیث، ادبیات شناسی حدیث، مفاهیم شناسی حدیث و واژگان شناسی حدیث به صورت دقیق تری به دست می آید.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: هر چند درایة الحدیث رایج، فایده های خوبی دارد ولی روشی برای راه یابی به اعماق معنایی و مضمونی احادیث در اختیار قرار نمی دهد.
وی گفت: فنّ لحن شناسی حدیث، نوع دیگری از درایة الحدیث است که اهمیت بیشتری دارد و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ایجاد آن را در اصحاب دنبال می کردند تا اصحاب به لحن آنها در احادیث و کلماتشان راه یابند.
استاد حوزه ادامه داد: امامان (ع) اصحاب خود را بر اساس قدرت این نوع از درایة الحدیث لحن شناسانه، مرتبه بندی می کردند.
وی گفت: اصحاب، با داشتن این مهارت و معرفت می دانستند که یک حدیث از چه خاستگاهی بر می خیزد و به کجا نظر دارد.

مؤلفه هاي لحن شناسی حديث

وی گفت: لحن شناسی حدیث، سرفصل ها و مؤلفه هایي مانند واژگان شناسی حدیث( که این در اجتهاد همواره وجود داشته و فعال است و چیز تازه ای نیست)، حدیث خوانی، محیط شناسی فقهی حدیث و محیط شناسی اجتماعی حدیث دارد.

حدیث خوانی

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که مؤلفه حدیث خوانی، تبحر و مهارت نسبت به حدیث را در انسان ایجاد می کند، گفت:
از این طریق، مذاق شناسی حدیث، ادبیات شناسی حدیث، مفاهیم شناسی حدیث و واژگان شناسی حدیث به صورت دقیق تری به دست می آید.
وی با بیان اینکه فعالیت حدیث خوانی در حوزه غائب است، خاطرنشان کرد: اکنون بر اساس هر مساله در دست بحث، روایت های آن مساله، در کتب فقهی دیده می شود.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: گاه به کتاب های روایی هم مراجعه صورت می گیرد که اگر هم این مراجعه انجام بگیرد کافی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: یعنی اگر شما حتی به تهذیب و استبصار و.. هم مراجعه کنید کافی نیست؛ زیرا صرفا از مساله فقهی به سمت حدیث می روید و فرصت آمدن از فضای کلان و معنادار حدیث به سمت مساله فقهی را در اختیار ندارید.
وی یادآورشد: ما باید فصلی را به عنوان حدیث خوانی به صورت مستقل باز کنیم وایجاد مهارت از این رهگذر نسبت به حدیث را زمینه سازی نماییم.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: باز کردن فصل جدیدی به نام حدیث خوانی، برکاتی دارد از جمله اینکه ادبیات امامان را آشنا شویم و دوم به خاستگاه های مضمون ساز و لحن ساز کلام امامان (ع) آشنا می شویم.

محیط شناسی فقهی حدیث

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: شناخت محیط فقهی اهل سنت که حدیث امامان (ع) در آن وارد شده، به این معنی است که رابطه و نسبت بین احادیث امامان و احادیث در دست اهل سنت از یک طرف و نسبت آن ها با فقه و اقوال اهل سنت از سوی دیگر را تحلیل کنیم و بشناسیم.

محیط شناسی اجتماعی حدیث

وی گفت: شرایط اجتماعی امامان، بخشی از آن سیاسی بوده است و برخی فرهنگی و برخی اجتماعی، اگر شناخت به این شرایط انجام گیرد و رابطه حدیث با آن برقرار گردد فهم حدیث و ظرائف نهفته در آن دقیق تر صورت می گیرد و به مراد امامان واصل تر و نزدیک تر می گردیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: این یک تلاش درایة الحدیثی مضمون گرا است که افق هایی را فراروی ما باز می کند.
وی ادامه داد: اکنون چنین چیزی وجود ندارد، ما باید قبل از ورود به اجتهاد، باید یک تبحر حدیث شناسانه درایه ای از این سنخ داشته باشیم.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :