اصحاب پیامبر(ص) و امام علی(ع) از غیر بنی هاشم در میان شهیدان کربلا

پرسش :

از غیر بنی هاشم، کدام یک از اصحاب پیامبر(ص) و امام علی(ع) در کربلا به شهادت رسید؟پاسخ :

الف. اصحاب پیامبر(ص)

انس بن حارث و عبدالرحمان بن عبد ربه انصاری. علی القاعده، افراد دیگری هم از صحابۀ پیامبر(ص) در سپاه امام(ع) بوده اند، چنان که در بارۀ افرادی نظیر: حبیب بن مُظاهر، مسلم بن عوسجه، هانی بن عُروه و عبدالله بن یقطُر، ادّعا شده است؛ امّا بر اساس مدارکی که فعلاً در دست هستند، تنها در بارۀ این دو نفر، مدرک روشن و معتبر وجود دارد.

ب. اصحاب امام علی(ع)

ابو ثُمامه عمرو بن عبدالله صائِدی، حبیب بن مُظاهر اسدی، زاهر، غلام عمرو بن حَمِق، عمّار بن ابی سلامه دالانی، سعد بن حارث خُزاعی، غلام امیر مؤمنان(ع)، عبدالله بن عُمَیر کلْبی، کردوس بن زهیر و نافِع بن هلال جملی.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش‏نامۀ امام حسین(ع)، ج ۷، ص ۲۸۱ـ ۲۸۲.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت