منبع‌شناسی بداء و موضوع‌های مرتبط با آن

نویسنده : پديدآورنده : زهره اخوان مقدم
پديدآورنده : سید مجید نبوی

صفحه 152-177

نشریه : سفینه - 53

چکیده :

«بداء» از ریشه «ب د و» به معنای آشکار شدن و ظاهر شدن است و در اصطلاح به معنای «تغییر دادن تقدیرات توسط خداوند، به سبب برخی وقایع و حوادث و شرایط خاص» می باشد. از آنجا که «بدا» یکی از موضوعات مهم کلام، و همچنان مسئله ای پرچالش است، نگارندگان در این گفتار، 98 کتاب را که بخشی از آن مربوط به بداء می‌شود، شناسانده‌اند همچنین 28 پایان‌نامه و 61 مقاله در این زمینه معرفی کرده‌اند. و پس از آن، 138 کتاب را که در باب موضوع‌های مرتبط با بداء (مانند: نسخ، قضا و قدر، ام الکتاب، لوح محو و اثبات، و...) نوشته شده، شناسانده‌اند. باشد که راه بر پژوهندگان آسان گردد.

کلیدواژگان : بداء – کتاب؛ بداء – پایان‌نامه؛ بداء – مقاله؛ بداء – موضوع‌های مرتبط.

منبع­شناسی قدم اول یک تحقیق متقن و استوار است. هر محققی برای تحقیق خود قبل از هر کاری، نیازمند آشنایی با منابع پیرامون تحقیق است. تحقیق­های ضعیف و نااستوار، اغلب نشأت‌گرفته از عدم اطلاع از منابع نوشته ‌شده پیرامون موضوع تحقیق است و آشنایی با منابع بیشتر نظرات محقق را دقیق­تر و او را از خطا دورتر می‌کند.