برکات ظهور منجی بر اساس تورات

پرسش :

بر اساس تورات، ظهور منجی چه برکاتی دارد؟پاسخ :

بنا بر اعتقادات یهود، بعد از ظهور منجی، اصلاحاتی در جهان پدید می آید که مهم ترین آنها عبارت اند از:

۱. تحقّق امنیت و آرامش برای همه بشر و حتّی حیوانات

۲. برچیده شدن شرک و گناه

۳. فراگیر شدن خداشناسی

۴. فراگیر شدن خداپرستی

۵. هم زیستی مسالمت آمیز همه ملّت ها با هم در صلح و صفا

۶. احیای برخی آیین های کهن

۷. وسعت برکت و سعادت، و پایان یافتن بیماری ها.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۱ ص ۱۰۱ ـ ۱۰۴.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت