انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

پرسش :

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟پاسخ :

سال ۱۳۲ ق، یعنی ۷۱ سال پس از واقعه ی عاشورا، حکومت بنی امیه ـ که بزرگ ترین خطر برای اسلام بود ـ به کلّی منقرض شد و خاندان عبّاس، عموی پیامبر خدا(ص)، زمام حاکمیت جهان اسلام را به دست گرفتند.

البته طولی نکشید که زمامداران بنی عبّاس نیز کمابیش همان سیاست های حاکمان بنی امیّه را پیش گرفتند و در برابر امواج سیاسی ـ اجتماعی اصلاح طلبی، که ریشه در واقعه ی عاشورا داشتند، با خاندان پیامبر خدا(ص) ـ که پشتوانه ی اصلی این جنبش ها محسوب می شدند ـ ، بی رحمانه برخورد کردند.[۱]


[۱]. ر.ک: همان، ص ۱۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت