حديث سفينه در کتاب های اهل سنّت - صفحه 100

پس شورا، در اين صورت فقط کلماتي است که بر روي کاغذ نقش بسته است و حتي نزد معتقدان به آن نيز مطابق با واقع نيست.
امّا صاحبان ديدگاه اول که معتقدند خليفه از سوي خدا معين مي‌شود، به چند حديث نبوي تمسک مي‌جويند که ثابت مي‌کند خلافتِ پس از پيامبر، ويژه امير مؤمنان علي عليه السلام و اهلِ بيت عليهم السلام است؛ احاديثي چون حديث ثقلين، حديث غدير، حديث سفينه و احاديث ديگر که خلافت را به طور عموم براي اهل بيت و به صورت خاص، مخصوص امام علي عليه السلام مي‌دانند.
آنچه استدلال ايشان را قوت مي‌بخشد، اين است که بسياري از اين احاديث، از احاديثي است که بر مبناي اهل سنت، صحيح شمرده مي‌شوند و آنها با کمک احاديثي که اهل سنت آنها را صحيح قلمداد مي‌کنند، بر اهل سنت احتجاج مي‌کنند. اين طريق استدلال از رساترين شيوه‌ها در احتجاج است و بيشتر بر دل مي‌نشيند.
گروه نخست سعي در فريب و به اشتباه افکني خوانندگان دارند و برخي از اين احاديث و اخبار را ضعيف برمي‌شمرند تا در استدلال از آنها نتوان بهره جست. يکي از اين احاديث، حديث سفينه است. پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم در اين حديث مي‌فرمايد:
إنّ مثل اهل بيتي فيکم مثل سفينة نوح، من رکبها نجا، و من تخلّف عنها هلک؛
مثل اهل بيت من در ميان شما، مثل کشتي نوح است که هر کس بر آن سوار شود، نجات يابد و هر کس از آن جا بماند، هلاک شود.
ابن تيميه و شيخ الباني تلاش کرده‌اند تا اين حديث را ضعيف جلوه دهند و صدور آن را از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم انکار کنند. از اين رو، اين بحث طرح مي‌شود تا حقيقت صدور حديث تبيين گردد و از ادعاهاي پوچ و بي‌اساس کساني که در صدد تضعيف حديث هستند، پرده بردارد. بدين خاطر، در اين نوشتار بر قواعد و مباني حديثي که مورد اعتماد آنهاست، تکيه مي‌کنيم و طريق حديث را از کتاب‌هاي اهل سنت تبيين مي‌کنيم و به بررسي موضوعي برخي از آنها در پرتو مباني و رجالي‌شان مي‌پردازيم تا آنها بدانچه باور دارند، ملتزم شوند.

طرق و الفاظ حديث سفينه

مقصود از حديث سفينه، فرمايش پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم است که:
مثل اهل بيتي فيکم مثل سفينة نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و هوي؛
مثل اهل بيت من، در ميان شما، مثل کشتي نوح است؛ هر کس که بر آن سوار شود، نجات يابد و هر کس از آن بازماند، غرق شود و سقوط کند.
اين حديث با الفاظي شبيه به اين هم وارد شده که در خلال بحث به آنها نيز اشاره خواهد شد. جمعي از دانشمندان و محدثان اهل سنت اين حديث را از هشت نفر از صحابه نقل کرده‌اندکه عبارت‌اند از:

صفحه از 133