عنوان کتاب : مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 232
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

مطالب کتاب برای پانزده جلسه درس تنظیم شده است. «مبانی شناخت حدیث» یکی از «متون تدوینی نشر داخلی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث» (متنا) است. هر درس با بیان «هدف درس» آغاز و به «چکیده» پایان می یابد.

این کتاب بر آن است تا موضوعاتی همچون مفهوم سنت و چرایی اعتبار آن، رابطهٔ قران و سنت، تأثیر روایات در فهم آیات، گسترهٔ سنت و حدیث، هندسهٔ دانش‌های حدیثی و ویژگی‌های حدیث شیعه و حدیث اهل سنت در مرحلهٔ صدور، گزارش و نگارش را به بوتهٔ بررسی و مداقّه آورد و در پایان، استدلال اهل سنت دربارهٔ عدالت صحابه و نقد عالمان شیعی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

عناوین درسها بدین قرار است:

کلیّات

اعتبار سنّت و حدیث: آرا و دیدگاه‌ها

حجیت سنّت نبوی

اعتبار سنّت اهل بيت(ع)

تأثیر روایات در فهم آیات قرآن

گسترۀ سنّت

دانش‌های حديثی

ویژگی‌های حدیث شیعه

ویژگی‌های حدیث اهل سنّت

عدالت صحابه